Rijinstructeur Motor

Vervolgopleiding na categorie B (auto). Na het behalen van je bevoegdheidspas kun je in loondienst, freelance of als zelfstandig ondernemer (rijschool) aan de slag.

Examen fase 1: Competentie verkeersdeelname

  • 1.a Theorietoets 1 Theorie van de rijtaak, 90 minuten, mc-vragen
  • 1.b Praktijkrit (eigen rijvaardigheid), 75 minuten, bijzondere verrichtingen 40 minuten.

Examen fase 2: Didactische voorwaarden

Vrijstelling

Examen fase 3: Proeven van bekwaamheid

De stagebeoordeling bestaat uit een beoordeling door een examinator van twee stagerijlessen óf van twee videodossiers van stagerijlessen (uit zes aangeleverde videodossiers); hierbij hoort een door de kandidaat aan te leveren reflectieverslag (portfolio). Kandidaten geven vóór het begin van de stage aan welke vorm van beoordeling zij wensen. De stage bestaat uit 5 uur passieve en 35 uur actieve stage.

  • 3.a Stagebeoordeling, met authenticiteitbeoordeling van reflectieverslag (portfolio)
  • 3.b Eindgesprek (Niet verplicht; op aanvraag op kosten van kandidaat, zonder beoordeling); wordt dus niet bij IBKI geregistreerd