Rijinstructeur Auto

Rijinstructeur worden?

Je vind het leuk en je hebt de vaardigheid om anderen iets aan te leren. Je wilt een beroep met vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dan is rijinstructeur worden wat voor jou! Na het behalen van je bevoegdheidspas kun je in loondienst, freelance of als zelfstandig ondernemer (rijschool) aan de slag.

De verplichte vooropleiding voor de opleiding rijinstructeur

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat diegene die rijinstructeur wil worden, in het bezit moet zijn van de hierna volgende bescheiden. Bij uw inschrijving voor deze opleiding dient u dan ook de volgende zaken in te leveren: *een recente fotokopie van uw rijbewijs B *een gewaarmerkte kopie van een einddiploma van een opleiding op niveau van; VMBO, VBO (voorheen LBO) of IVBO (voorheen IBO) of MAVO (voorheen ULO en MULO) of de afgeronde eerste drie klassen van het VWO of HAVO. Zonder een van de genoemde bescheiden kunt u zich niet inschrijven voor deze opleiding. Nederlandse diploma's welke hierboven niet genoemd staan kunt u laten beoordelen door de Informatie Beheer Groep Groningen. Buitenlandse diploma's dient u te laten beoordelen door het Informatiecentrum voor Diploma Waardering (IDW). Indien u wel heeft geleerd maar niet in het bezit bent van een van de genoemde diploma's kunt u ook een "geschiktheidtoets" afleggen bij IBKI Innovam (Innovam Branche Kwalificatie Instituut). De toets test u op uw "beroepscompetenties" D.w.z. of u geschikt bent voor het beroep rijinstructeur.

De opleiding

Categorie B (auto) is de basis voor alle andere rijinstructeuropleiding. Na het behalen van categorie B kun je dus verder met de andere categorieën. De opleiding bestaat uit 3 fases:

Examen fase 1: Competente verkeersdeelname

  • 1.a Theorietoets 1 Theorie van de rijtaak, 90 minuten, mc-vragen
  • 1.b Praktijkrit (eigen rijvaardigheid), 75 minuten

Examen fase 2: Didactische voorwaarden

  • 2.a Theorietoets 2 Lesvoorbereiding, 90 minuten, mc-vragen
  • 2.b Theorietoets 3 Lesuitvoering en beoordelen, 90 minuten, mc-vragen

Examen fase 3: Proeven van bekwaamheid

De stagebeoordeling bestaat uit een beoordeling door een examinator van een stagerijles. De leerling moet voor aanvang van het examen aangeven, welke les zij willen geven. De stage bestaat uit 5 uur passieve en 35 uur actieve stage.

CVNN regelt voor u de stage, zonder extra kosten.

  • 3.a Stagebeoordeling.
  • 3.b Eindgesprek